Forsiden

Høringssvar fra Sauda kommune

Dato: 13.01.2020

Kommentar til Forslag i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelstjenesten
Saken er administrativt behandlet på helsestasjon – Sauda kommune.
Konklusjonen peker på tre viktige punkter som må tas hensyn til:
1.) Økning av ressurs på helsestasjon. Kommune vår per i dag, i likhet med mange andre kommuner, ligger under anbefalt norm. Helsesykepleierer følger en streng prioriteringsliste i forhold til hvilken oppgaver som må gjøres for å unngå avvik i tjenesten.
En del forebyggings arbeid er allerede nedprioritert på grunn av for lite ressurser.
Det vil derfor ikke være mulig for helsestasjon å gjennomføre endringen dersom dette blir vedtatt med dagens bemanning.
2.) Fokus på forebyggings arbeid settes mot behandlings arbeid. Per i dag er helseykepleierens oppgave retttet mot forebygging. Endringen vil føre til to-delt oppgave. Vi er bekymret for at fokus på forebygging vil bli nedprioritert i forhold til behandling.
3.) I tillegg må det være en betydelig kompetanse heving for å kunne ivareta behandlings ansvaret.