Høringssvar fra Nedre Eiker kommune

Nedre Eiker kommunes høringssvar

Dato: 23.11.2016

Svartype: Med merknad

Nedre Eiker kommune har diskutert forslaget til endring i forskrift om utskrivingsklare pasienter. Vedlagt høringssvar er vedtatt i utvalg for helse- og omsorgssaker 16.11.16. 

Vedlegg