Høringssvar fra Kongsberg kommune

Svar på høring om forslag til endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter

Dato: 28.10.2016

Svartype: Med merknad

Kongsberg kommune har følgende kommentarer til høringen.

 •  Kravet om tidlig kontakt bør gjelde alle pasienter som trenger videre oppfølging av kommunal helse og omsorgstjenester etter utskrivelse. Det blir veldig vanskelig for spesialisthelsetjenesten å vurdere om de trenger litt eller omfattende oppfølging fra kommunen, og kommunen må uansett varsles. Det vil også lett kunne bli diskusjon mellom kommune og helseforetak rundt hvilke pasienter som skal varsles og ikke. Selv om pasientene ikke skal ha omfattende tjenester, så kan det være behov for tiltak som kommunene trenger lang tid å få på plass. I tillegg vil kommunene være med å påvirke hvilke pasienter man ønsker samarbeidsmøte om før utskrivelse, og det er viktig at det ikke bare er spesialisthelsetjenesten som skal definere dette alene.
 • I forslaget står det at spesialisthelsetjenesten skal kalle inn til møte om pasientens videre behandling før den kan bli utskrivningsklar, men at pasienten kan bli meldt utskrivningsklar før møtet holdes. Vi mener at pasienten ikke kan meldes utskrivningsklar før etter møtet mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. Dette gjelder ikke dersom begge parter er enige om at den konkrete pasient kan avklares på tlf. eller elektroniske meldinger.
 • Melding om utskrivningsklar pasient bør komme mandag-fredag innen kl. 12.
 • Betaling for utskrivningsklare pasienter bør være koblet til folkeregistrert kommune, på samme måte som for somatiske pasienter nå. Det blir veldig uforutsigbarhet for kommunene hvem de skal følge opp, hvis pasienten kan velge dette selv. Det er omfattende arbeid med å skaffe bolig, og gi oppfølging til disse pasientene. Det vil også gi mindre rom for diskusjoner mellom flere mulige kommuner og spesialisthelsetjenesten om hvem som skal betale og følge opp pasienten dersom man bruker den kommunen der pasienten er folkeregisstrert.
 • Det bør være karensdager fordi det er vanskeligere å finne bolig til mange av disse pasientene. Vi anbefaler at det blir 10 virkedager som karensdager.For vår kommune har vi følgende estimat får å plassere pasienter i denne gruppen i ulike boliger:
  • Kommunale boliger uten bemanning fra 7 dager til 2mnd
  • Kommunale boliger med bemanning flere mnd.
 • I forhold til økonomi bør det være øremerkede midler i starten slik at pengene kommer til rett sted. Det sikres da at pengene brukes til etablering av det kommunale tilbudet. Det bør også og det bør være en evaluering av hvordan tilbudene virker et.
 • Kommune støtter departementets vurdering av å gi betalingsplikten for utskrivningsklare pasienter utsatt ikrafttredelse så lenge det er usikkert hvor stort omfanget av utskrivningsklare pasienter er i psykisk helsevern og TSB.