Høring - Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB

Høringssvar fra Statistisk sentralbyrå

Dato: 21.11.2016
Svartype: Med merknad

Vedlegg