Høringssvar fra Malvik kommune

Høringsuttalelse - Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivingsklare pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB

Dato: 31.10.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger høringssvar fra Malvik kommune. Saken er behandlet i utvlag for Helse- og velferd

Hilsen

Malvik kommune

Inger Haugsand

virksomhetsleder Psykisk helse og rus

Vedlegg