Høring - Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB

Høringssvar fra Helse Fonna HF

Høring-endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter- Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB

Dato: 23.11.2016
Svartype: Med merknad

Høringsuttale som vedlegg.

Vedlegg