Høringssvar fra Arbeidsgiverforeningen Spekter

Høringssvar - endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter

Dato: 21.11.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg