Høring - Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB

Høringssvar fra Fredrikstad kommune

Høringssvar fra Fredrikstad kommune

Dato: 17.11.2016
Svartype: Med merknad

Høringssvaret følger som pdf-vedlegg

Vedlegg