Høringssvar fra Hå kommune

Høringssvar Hå Kommune

Dato: 09.11.2016

Svartype: Med merknad

Hå kommune ønsker å gi tilbakemelding om at de økonomiske og administrative konsekvensene av endringen er uklare.

Det foreligger ikke tydelige kriterier for hva det betyr at en psykiatrisk pasient er utskrivningsklar, og dette gjør at det er vanskelig å se for seg konsekvensene for kommunen.