Høring - Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB

Høringssvar fra Buskerud fylkeskommune

Høringssvar fra fylkeseldrerådet i Buskerud og råd for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud

Dato: 08.11.2016
Svartype: Med merknad

Vedlegg