Høringssvar fra Mental Helse Møre og Romsdal

Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB, høringssvar.

Dato: 10.11.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg