Høringssvar fra Vestre Viken HF

Høringssvar om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og TSB

Dato: 22.11.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg