Høringssvar fra Volda kommune

Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB

Dato: 21.11.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg