Høring - Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB

Høringssvar fra Landbruks- og matdepartementet

Svar på høringsbrev

Dato: 14.09.2016
Svartype: Uten merknad

Vi viser til brev av 23. august 2016.

Landbruks- og matdepartementet har ingen merknader til saken.