Høringssvar fra Lindås kommune

Høyring - Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB

Dato: 22.11.2016

Svartype: Med merknad

Hei

Denne saka var oppe i Levekårsutvalet i Lindås kommune idag 22.november 2016 og rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. Protokollen er ikkje heilt ferdig difor sender eg saksframlegget.

Mvh Nora Gjerde nora.gjerde@lindas.kommune.no

Vedlegg