Høring - Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB

Høringssvar fra Narvik kommune

Høringsuttalelse til forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Dato: 22.11.2016
Svartype: Med merknad

Se vedlegg.

Vedlegg