Høringssvar fra Narvik kommune

Høringsuttalelse til forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Dato: 22.11.2016

Svartype: Med merknad

Se vedlegg.

Vedlegg