Høring - Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB

Høringssvar fra Kvinnherad kommune

Høyringssvar frå Kvinnherad kommune

Dato: 18.11.2016
Svartype: Med merknad

Vedlegg