Høring - Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB

Høringssvar fra Arbeids- og sosialdepartementet

Dato: 25.08.2016
Svartype: Uten merknad

Vedlegg