Høringssvar fra Askøy kommune

Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om endring av forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter

Dato: 07.11.2016

Svartype: Med merknad

Askøy kommune mener alternativ 2 best ivaretar ønsket om å sikre et styrket tidlig samarbeid omkring de mest sårbare pasientene i psykisk helsevern og TSB.

Alternativ 2 er: Krav om tidlig kontakt skal gjelde pasienter i psykisk helsevern og TSB som spesialisthelsetjenesten antar vil ha behov for omfattende kommunale helse- og omsorgstjenester etter utskrivning

Askøy kommune er positiv til at kommunenes betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB ikke trer i kraft før tidligst i 2018.

Askøy kommune mener dagens forskrift som legger til grunn at det er folkeregistret adresse som skal være utgangspunkt for hvilken kommune som har betalingsplikt ikke skal endres.