Høringssvar fra Meløy kommune

Dato: 23.11.2016

Svartype: Med merknad

 Meløy kommune har behandlet høringsnotatet i helse- og omsorgsutvalget den 9.11.16.

  • Vedtaket er lagt som vedlegg.

 

 

 

 

Vedlegg