Høring - Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB

Høringssvar fra Diakonhjemmet Sykehus

Høringssvar fra Diakonhjemmet Sykehus vedr innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern

Dato: 23.11.2016
Svartype: Med merknad

Vedlegg