Høringssvar fra Diakonhjemmet Sykehus

Høringssvar fra Diakonhjemmet Sykehus vedr innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern

Dato: 23.11.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg