Høringssvar fra Oslo Kommune, byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester

Høringsuttalelse fra Oslo kommune

Dato: 23.11.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger  Oslo Kommune, byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester sin høringsuttalelse til forslag om endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Vedlegg