Høring - Endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter - Innføring av betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og TSB

Høringssvar fra Oslo Kommune, byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester

Høringsuttalelse fra Oslo kommune

Dato: 23.11.2016
Svartype: Med merknad

Vedlagt følger  Oslo Kommune, byrådsavdelingen for eldre, helse og sosiale tjenester sin høringsuttalelse til forslag om endring i forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter.

Vedlegg