Høringssvar fra Bergen kommune

Høringsuttalelse fra Bergen kommune - Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Dato: 10.11.2017

Svartype: Med merknad

Byrådet behandlet saken i møtet 09.11.2017 sak 1297/17 og fattet følgende vedtak:

Byrådet avgir høringsuttalelse til «Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek» slik den fremkommer av byrådens forslag. (vedlagt)

 

Vedlegg