Høringssvar fra Fylkesmannen i Aust- og Vest- Agder

Endringer i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Dato: 22.08.2017

Svartype: Med merknad

Forskriften virker fornuftig med forkorting av gyldighetstiden av foreskrevne resepter på antibiotika mot kortvarige infeksjonssykdomer. Det virker å foreligge tilstrekkelige muligheter for fleksibilitet i det forslaget som er angitt.