Høringssvar fra Antibiotikasenteret for primærmedisin

Høringsuttalelse - endring i forskrift om rekvirering av legemidler fra apotek

Dato: 10.11.2017

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse – Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

 

Antibiotikasenteret for primærmedisin støtter forslaget til endring av forskrift, men har visse forbehold.

Svakheten med forslaget slik det foreligger i dag, er at papir og telefonresept fremdeles vil ha en varighet på 1 år. Dette vil kreve en aktiv handling av forskriver for å endre varigheten til 10 dager. Det vil da være opp til forskriver selv om han /hun foretar denne endringen og per i dag foreligger det ingen kontrollordning knyttet til dette.

 

Antibiotikasenteret mener standardlengde for varighet av antibiotikaresepter skal være 10 dager både for e-resepter, papir og telefonresepter.

 

Med vennlig hilsen

Morten Lindbæk

Leder ASP