Høringssvar fra Norske sykehsfarmasøyters forening

Høring - Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Dato: 09.11.2017

Svartype: Med merknad

Norske sykehusfarmasøyters forening støtter forslaget om begrenset gyldighet for antibiotikaresepter som er tiltak for å redusere antibiotikaresistens. Imidlertid er det svært viktig at forskriver kan overstyre gyldighetstiden for reseptene da det er tilfelle slik at behovene som beskrives i høringsnotatet.

Ved forskrivning av antibiotika på papirresepter må forskriver aktivt velge å angi en kortere gyldighetstid – i motsetning ved elektronisk forskrivning der reseptene automatisk har en kort gyldighetstid. Konsekvensen er at da kan en enkelte resepter bli skrevet ut med lengre gyldighetstid en nødvendig.