Høringssvar fra Farmasiforbundet

Dato: 08.11.2017

Svartype: Med merknad

Farmasiforbundet støtter forslag om forkortet gyldighet for antibiotikaresepter