Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Dato: 08.11.2017

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.