Høringssvar fra Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn

Høringssvar fra Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn

Dato: 10.11.2017

Svartype: Med merknad

 

Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn (Nettverket) er et nasjonalt og tverrfaglig nettverk av leger, farmasøyter og sykepleiere som sammen arbeider for at barn skal få hensiktsmessig og trygg legemiddelbehandling. 

Nettverket støtter forslaget om forkortet gyldighet på antibiotikaresepter, men har følgende merknad til høringsnotatet:

Forkortet gyldighet på antibiotikaresepter bør gjelde alle «hvite» resepter, også papir-, telefaks- og telefonresepter. Rekvirent bør ta stilling til forlenget gyldighet ved bruk av alle typer resepter, også de som ikke er elektroniske. Apotek bør kontrollere gyldighetstiden som en del av apotekets kontroll med utlevering av legemidler på resept.