Høringssvar fra Vefsn kommune

Dato: 30.08.2017

Svartype: Uten merknad