Høringssvar fra Akershus Universitetssykehus HF

Høringssvar fra Akershus Universitetssykehus

Dato: 25.10.2017

Svartype: Uten merknad

Akershus Universitetssykehus har behandlet denne høringen i vårt Antibiotikautvalg.

Det er full enighet om at forslagene i denne høringen støttes.