Høringssvar fra Norsk Revmatologisk forening

Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.

Dato: 28.09.2017

Svartype: Med merknad

Forslaget om å forkorte gyldighetsperioden på antibiotikaresepter er godt dokumentert og drøftet. Det er svært viktig å redusere antibiotika-forbruket og bevisstgjøre både pasienter og leger på dette behovet. Styret i Norsk Revmatologisk forening støtter forslaget på vegne av våre medlemmer.