Høringssvar fra Norsk Øko-Forum

Dato: 29.05.2019

Vedlagt oversendes vårt høringssvar vedr. offentliggjøring av opplysninger om konkurskarantene.

Med hilsen

for Norsk Øko-Forum

Jan-Egil Kristiansen

leder faglig utvalg

Vedlegg