Høringssvar fra Norsk Manuellterapeutforening

Høring - endring i private helsetjenesters tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning

Dato: 14.10.2015

Svartype: Med merknad

Se vedlegg. 

vh
NORSK MANUELLTERAPEUTFORENING
Espen Mathisen

Vedlegg