Høringssvar fra Justis- og beredskapsdepartementet

Høring - endring i private helsetjenesters tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning

Dato: 14.10.2015

Svartype: Uten merknad

Justis- og beredskapsdepartementet har ingen merknader.

Vedlegg