Høringssvar fra Helse Sør-Øst RHF

Høringssvar - endring i private helsetjenesters tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning

Dato: 13.10.2015

Svartype: Uten merknad

Helse Sør-Øst RHF har ingen ytterligere kommentarer til gitt endring.