Høringssvar fra Sørlandet sykehus HF

Høring - endring i private helsetjenesters tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning

Dato: 12.10.2015

Svartype: Uten merknad

Saken har vært sendt ut på høring i klinikker og stabsavdelinger i SSHF og det har ikke kommet inn kommentarer.