Høringssvar fra Helse Midt-Norge RHF

Dato: 15.09.2015

Svartype: Med merknad

Helse Midt-Norge støtter forslåtte endring. Det er etter vår oppfatning viktig å etablere en løsning som sikrer snarlig selvfinansiering av ordningen – også for private.

Modell 1 er den løsningen som sikrer selvfinansiering først, men Helse Midt-Norge har ingen sterke oppfatninger hvorvidt man velger modell 1 eller modell 2.