Høringssvar fra Finnmarkssykehuset HF

Endring i private helsetjenesters tilskudd til Norsk Pasienterstatning

Dato: 06.07.2015

Svartype: Med merknad

Finnmarkssykehuset støtter opp om regjeringens intensjon om at ordningen skal være selvfinansierende. Finnmarkssykehuset støtter modellen der hele økningen legges inn fra 1. januar 2016.