Høringssvar fra Høyesterett

Høring - endring i private helsetjenesters tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning

Dato: 17.08.2015

Svartype: Uten merknad

Høyesterett kommer ikke til å avgi høringsuttalelse i denne saken.