Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Endring i private helsetjenesters tilskudd til NPE

Dato: 15.10.2015

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ikke merknader til høringen.