Høringssvar fra St. Olavs hospital HF

Høringsuttalelse vedrørende endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdlovens kapittel 25

Dato: 04.10.2018

Svartype: Med merknad

Fagdirektør og Legemiddelkomiteen ved St. Olavs hospital takker for anledning til å avgi høringsuttalelse i denne saken, som gjelder lovendringer for å hjemle innføring av overtredelsesgebyr i henhold til ovennevnte lover.

Legemiddelkomiteen ved St. Olavs hospital synes lovendringsforslagene høres fornuftige og rimelige ut både når det gjelder apotekloven og legemiddelloven.

Når det gjelder endringen i Folketrygdlovens kapittel 25 mener vi det er svært viktig at adekvat elektronisk forskrivningsstøtte kommer på plass i alle aktuelle forskrivningsmoduler/journalsystemer før eventuelle sanksjoner med overtredelsesgebyr iverksettes etter lovendringen.

I tillegg er det også viktig at fortolkningen av blåreseptforskriften i henhold til medisinske definisjoner er avklart (f.eks. hvordan palliativ behandling defineres) og at Helfo opprettholder spesifikk informasjon og pålegg om endring av praksis som virkemidler før eventuelle sanksjoner med overtredelsesgebyr iverksettes.

 

Med vennlig hilsen

 

Runa Heimstad                                 Olav Spigset
Fagdirektør                                       Seksjonsoverlege klinisk farmakologi
St. Olavs hospital HF                        St. Olavs hospital HF