Høringssvar fra Bergen kommune

Dato: 13.12.2018

Byrådet behandlet saken i møtet 13.12.2018 sak 1297/18 og fattet følgende vedtak:

Byrådet avgir høringsuttalelse til «Høring - endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdlovens kapittel 25» slik den fremkommer av byrådens forslag. (vedlagt)

Vedlegg