Høringssvar fra Narvik kommune

Dato: 20.09.2018

Svartype: Uten merknad