Høringssvar fra Sørlandet sykehus HF

Dato: 12.12.2018

Høringen har vært sendt ut internt i Sørlandet sykehus HF.

Det har ikke kommet inn noen høringsinnspill.