Høringssvar fra Arbeidsgiverforeningen Spekter

Dato: 12.12.2018

Spekter kjenner innholdet i høringsuttalelsen fra Norges apotekforening (NAF). Våre to foreninger har sammenfallende syn på forslaget om endringer i apotekloven, legemiddel­­loven og folketrygdloven kap. 25. Spekter slutter seg til uttalelsen fra NAF, og henviser derfor til denne.