Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringssvar fra Kvinnefronten

Høring - Endring i barneloven og statsborgerloven

Dato: 23.06.2017

Svartype: Med merknad

Det vises til Barne- og likestillingsdepartementets brev av 3. april 2017.

Kvinnefronten har følgende merknad:

Kvinnefronten er bekymret for at denne bestemmelsen vil bli brukt mot innvandrergrupper som allerede er stigmatisert og der mange føler seg utrygge i Norge. DNA-testing kan føre til en vanskelig situasjon for barn dersom det viser seg at de har en annen far enn de trodde. Det er viktig at en slik DNA-test ikke kan få andre følger enn at et eventuelt at statsborgerskap blir nektet. Vil barn som bor i Norge og kom gjennom familiegjenforening kunne miste sitt grunnlag for oppholdstillatelse dersom foreldrene ikke er biologiske foreldre?

Videre er Kvinnefronten bekymret for følger for mødrene; dersom DNA-test f.eks avdekker utroskap, kan det sette kvinner i fare for vold og andre represalier, eventuelt føre til skilsmisse. I det hele tatt er det å stille krav om DNA-test for at en familie skal kunne få et gode (statsborgerskap) etisk problematisk. Utfallet av testen kan få uforutsette konsekvenser for en familie.

At Mater est-prinsippet stadfestes å gjelde også i utlandet ser Kvinnefronten polsitivt på. Vi er imot surrogati, og dette gjør det da klart at surrogati ikke anerkjennes. 

Med hilsen

Hilde Bjørnstad

landsstyre, Kvinnefronten

Til toppen