Høringssvar fra Farmasøytisk Institutt Universitet i Oslo

Dato: 08.11.2015

Svartype: Med merknad

Farmasøytisk Institutt, UiO har ingen direkte kommentarer til forskriften som virker logisk begrunnet ut fra de endringer som innføres.

Vi regeager litt på at det i § 8 femte led henvises til § 4A som skal oppheves!

Til toppen