Høringssvar fra MARBORG - Brukerorganisasjon på rusfeltet

Bekymring vedrørende utvelgelse av pasienter som behandles for Hep-C

Dato: 13.11.2015

Svartype: Med merknad

MARBORG har ingen generelle motforestillinger rund fjerning av § 4a. Men vi er bekymret for graden av leverskader som for tiden kreves for å få Hep-C behandling og er redd for at dette kan bli enda værre dersom helseforetakene selv skal dekke behandlingsutgiftene. I dag er det slik at det kreves varige skader på leveren av en viss størrelse/grad, før behandling innvilges. Dette finner MARBORG forkastelig. Ved andre sykdommer er mye av behandlingen innrettet for å redusere og forebygge fremtidie helseskader, men det er kanskje andre kriterier når man snakker om behandling av rusavhengige, som jo utgjør den største gruppen med Hep-C? MARBORG håper derfor at det fra helsemyndighetenes side følges nøye med på de krav som stilles for å innvilges behandling slik at man gjennom utstrakt behandling for sykdommen, både reduserer risikoen for spredning av viruset, men også sikrer de som i dag har Hep-C et bedre, friskere og lengre liv.

Til toppen