Høringssvar fra SSHF

Dato: 24.11.2015

Svartype: Med merknad

 Fra SSHF:

 

De foreslåtte endringene synes ikke å ha konsekvenser for sykehusene. Den store endringen kommer med overføring fra blåresept til H-resept.

 

I denne høringen nevnes tilrettelegging for det som IKKE overføres, og som fortsatt blir en kostnad for HELFO gjennom blåresept-ordningen. Utstyr til måling og administrering foreslås dekket av blåreseptordningen, fra høringsnotatet er dette noe som pasientene selv betaler i dag  - evt med refusjon etter egen søknad til HELFO

 

Litt rart at de eldre hepatitt-C-midlene beholdes på blåreseptordningen, mens de nye og dyre overføres til sykehusene. Alle midler til behandling av samme sykdom bør håndteres gjennom samme finansierings-ordning.

 

 

Per Engstrand

Fagdirektør

Sørlandet sykehus

 

mobil +47 91711976

Til toppen